Cuộc nổi loạn của hàng trăm cỗ máy tốc độ triệu đô...

Cuộc nổi loạn của hàng trăm cỗ máy tốc độ triệu đô tại Lamborghini Newport Beach (P2)

Thời tiết tuyệt vời cùng những cỗ máy tốc độ đã thu hút hàng trăm khán giả đến với ngày hội siêu xe dành riêng cho những cỗ máy tốc độ có sức mạnh trên 320 km/h. Đây là sự kiện thường xuyên được tổ chức hằng tuần bởi Lamborghini Newport Beach – một đại lý siêu xe Lamborghini lớn nhất tại California và hàng đầu nước Mỹ.

10
CHIA SẺ

Phần 2: Cuộc chơi của đại gia đình Lamborghini

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (71)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (72)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (73)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (74)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (75)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (76)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (77)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (78)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (1)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (2)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (3)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (4)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (5)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (6)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (7)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (8) cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (9)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (10)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (11)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (13)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (14)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (15)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (16)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (17)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (18)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (19)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (20)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (21)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (22)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (24)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (25)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (26)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (27)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (28)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (29)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (30)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (31)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (32)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (33)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (34)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (35)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (36)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (38)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (39)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (40)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (41)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (42)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (43)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (45)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (46)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (47)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (48)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (49)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (50)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (51)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (52)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (53)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (54)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (55)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (56)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (57)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (59)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (60)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (61)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (62)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (63)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (64)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (65)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (66)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (67)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (68)

cuoc-noi-loan-cua-hang-tram-co-may-toc-do-trieu-do-tai-lamborghini-newport-beach-p2 (69)

Theo Xevathethao

>>  Cuộc nổi loạn của hàng trăm cỗ máy tốc độ triệu đô tại Lamborghini Newport Beach (P1)

 

CHIA SẺ