Bảng giá các mẫu xe Porsche tháng 6/2018 tại Việt Nam

Bảng giá các mẫu xe Porsche tháng 6/2018 tại Việt Nam

Bảng giá của các mẫu xe Porsche trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 6/2018.

5
CHIA SẺ

porsche-thang6-2.jpg

porsche-thang6-3.jpg

porsche-thang6-4.jpg

porsche-thang6-5.jpg

porsche-thang6-6.jpg

porsche-thang6-1.jpg

Theo AutoDaily

>> Chevrolet khởi sắc với gần 10.000 xe bán ra tại Việt Nam năm 2016